Prevenció Látáscentrum

Impresszum

Üzemeltető

A prevenciolatascentrum.hu weboldalt a Daroptimed Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti.

Székhely: 1183 Budapest, Gulner Gyula utca 4. A. lház. 1. em. 23.

Adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseit, kéréseit a adatvedelem(@)prevenciolatascentrum.hu email címen teheti fel.

Adatvédelem

Elkötelezettek vagyunk személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Személyes adatait bizalmasan kezeljük és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megteszünk, amely az adatok biztonságát garantálja.

Fogalmak

  • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ.
  • Hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
  • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége.
  • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
  • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
  • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
  • Tiltakozás: a Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
  • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
  • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
Júniusi akciónk

20% kedvezmény

Önnek lehetősége van most
20% kedvezményre optometristák
által végzett szemüvegrendelés, kontaktlencse vizsgálat és betanítás, valamint Colorlite színlátás vizsgálat árából. 

20 % kedvezmény júniusban

Júniusi hónapban 20% kedvezményt biztosítunk Dr. Csobay Ildikó csütörtöki rendelésén az általános szemvizsgálat árából.